Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

KPN moet aanbod doen voor toegang tot de aansluitlijn

KPN moet Cistron Telecom BV en Eager Telecom binnen twee weken een aanbod doen voor collocatie en ontbundelde toegang tot de aansluitlijn. Dat is de voorlopige beslissing die OPTA heeft genomen in de twee geschillen die beide bedrijven tegen KPN hebben ingediend. Met deze uitspraak van OPTA komt de wijdverspreide levering van breedbandige diensten als (A)DSL weer een belangrijke stap dichterbij.

OPTA onderstreept het belang van deze uitspraak in Europees perspectief. Jens Arnbak, voorzitter van het college van OPTA daarover: “De regeringsleiders en de Europese Unie willen dat per 1 januari 2001 in alle landen afspraken zijn gemaakt over ontbundelde toegang tot de aansluitlijn. Dit om ervoor te zorgen dat breedbandige diensten als (A)DSL kunnen worden aangeboden. Hiermee kunnen bijvoorbeeld kwalitatief hoogwaardige internetdiensten worden geleverd. De door OPTA gedane uitspraken passen precies in dit Europese beleid”.

KPN moet Cistron Telecom BV binnen twee weken zowel een aanbod doen voor collocatie (het plaatsen van apparatuur in de telefooncentrales van KPN), als voor ontbundelde toegang tot de aansluitlijn. De locatie Delft Centrum is een van de eerste waar Cistron apparatuur wil plaatsen. De voor deze locatie door KPN genoemde leverdatum van het tweede kwartaal 2002 is door OPTA verworpen. KPN dient binnen twee weken duidelijkheid te geven over het tijdstip waarop in Delft Centrum collocatie-faciliteiten voor Cistron kunnen worden geleverd. Ook voor wat betreft de ontbundelde toegang tot de aansluitlijn moet KPN binnen deze termijn aangeven wanneer zij de gevraagde voorzieningen met inachtneming van redelijke levertermijnen kan opleveren.

Volgens de tweede uitspraak van OPTA hoort ook Eager Telecom binnen twee weken van KPN een voorstel te krijgen voor zowel collocatie als ontbundelde toegang tot de aansluitlijn. Belangrijk aspect in deze uitspraak betreft de verplichting dat KPN voor de periode totdat ontbundelde toegang tot de aansluitlijn kan worden geleverd een alternatief moet bieden voor bestaande klanten van Eager.

Komen partijen in beide gevallen na zes weken niet tot overeenstemming, dan dienen zij dit te melden bij OPTA. OPTA zal vervolgens een definitieve beslissing in beide geschillen nemen.

Eerder al werd door OPTA een door KPN voorgesteld huurtarief van 27,50 per aansluitlijn per maand goedgekeurd. Dit tarief dient in geval van ontbundelde toegang van de aansluitlijn door andere telecombedrijven aan KPN te worden betaald. De aansluitlijn betreft de verbinding van de wijkcentrale naar de telefoonaansluiting bij de abonnee thuis. Toegang tot deze aansluitlijn wordt ook wel MDF-access genoemd. Wat betreft collocatie werkt OPTA aan richtsnoeren waaraan de marktpartijen zich moeten houden. Eerder heeft OPTA een consultatiedocument uitgegeven, waarna een consultatie van de markt heeft plaatsgevonden. Volgens OPTA moet KPN bij verzoeken van collocatie de principes van non-discriminatie, transparantie en kostenoriëntatie hanteren.