Kruimelpad

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (SENS), de Stichting De Nationale Sporttotalisator (SNS/NIL) en de Stichting Uitvoeringsorgaan Financile Akties (SUFA)

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.