Kruimelpad

Regelgeving

Richtsnoeren ontbundelde toegang

12-03-1999

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) maakt hierbij richtsnoeren bekend voor, onder meer, de beslechting van geschillen in het kader van bijzondere toegang op grond van artikel 6.9 van de Telecommunicatiewet (TW). De richtsnoeren gelden ook bij ambtshalve toepassing van bevoegdheden van het college terzake van bijzondere toegang. Deze richtsnoeren hebben betrekking op één vorm van bijzondere toegang, namelijk bijzondere toegang tot de ontbundelde aansluitlijn via de hoofdverdeler in, veelal, de lokale centrales.