Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA akkoord met verlaging telefoontarieven KPN

Bellen wordt goedkoper. Op 1 januari a.s. dalen de kosten voor interlokale gesprekken met circa 10 procent. Lokale gesprekken worden op zondag 33 procent goedkoper. De tarieven voor bellen naar 30 bestemmingen in het buitenland gaan tussen de 7 en 37 procent omlaag. De prijs voor het bellen van een vast naar een mobiel toestel daalt met ongeveer 5 procent. Het (standaard-)abonnementstarief en het tarief voor een ISDN-abonnement blijven gelijk in prijs. Bovendien introduceert KPN in de loop van volgend jaar speciale tariefpakketten voor alle gebruikers. Verder zullen zowel de kosten voor een nieuwe telefoonaansluiting als het verhuistarief van KPN met meer dan 50 procent dalen.

Het OPTA-college is gisteren met deze voorstellen van KPN akkoord gegaan. Ook stemt OPTA in met de tarieven van twee kortingsregelingen voor grote zakelijke klanten. Op 1 juli 1999, als het systeem van tariefplafonds in werking treedt, volgt er mogelijk een tweede aanpassing van de tarieven. Of die aanpassing er komt hangt onder meer af van de mate van concurrentie op met name het gebied van lokaal telefoonverkeer en van de precieze invulling van de tariefplafonds (‘price caps’).

Onlangs maakte OPTA bekend dat KPN haar telefoontarieven in twee stappen mag aanpassen: de eerste op 1 januari en de tweede op 1 juli a.s. Oorspronkelijk was OPTA van plan al per 1 januari volledig kostengeoriënteerde tarieven van KPN te eisen. OPTA ziet daarvan af vanwege de recentelijk door KPN aangekondigde investeringen in de infrastructuur en de voorgenomen reorganisatie. KPN moet haar infrastructuur sneller dan voorzien moderniseren om de groei van het telefoonverkeer aan te kunnen. KPN heeft aangekondigd dat de investeringen en de reorganisatie leiden tot hogere kosten.

Onverkorte toepassing van het eerdere OPTA-oordeel zou per 1 januari tot nog lagere gesprekstarieven leiden. Vervolgens zouden op 1 juli de tarieven wellicht weer moeten stijgen vanwege de dan gebleken hogere kosten. Het OPTA-college wil zo’n ‘jojo-effect’ voorkomen. De telecommunicatiesector en de gebruikersorganisaties hebben zich tijdens de door OPTA georganiseerde hoorzitting van 12 november jl. breed achter dit uitgangspunt geschaard.

Minder fors

De verlaging van de tarieven pakt minder fors uit dan OPTA in haar oordeel van begin september voorzag. Het verschil zit in de hiervoor genoemde hogere kosten van KPN, die destijds nog niet bekend waren bij OPTA. De huidige wet verplicht KPN te zorgen voor voldoende capaciteit en kwaliteit van haar net. Vanwege de snelle groei van het telefoon- en internetverkeer gaat KPN nu extra investeren in haar net. Toch zullen de meeste abonnees volgend jaar een lagere telefoonrekening krijgen, de verhoging van de abonnementstarieven per 1 juli jl. meegerekend.

De prijs voor een ISDN-abonnement van KPN blijft gelijk. OPTA wilde aanvankelijk dat KPN de prijs voor een dergelijk abonnement met een kwart zou verhogen omdat het onder kostprijs werd aangeboden. Inmiddels is uit de cijfers van KPN gebleken dat het aantal ISDN-abonnees in vergelijking met begin dit jaar fors is toegenomen en nog steeds groeit. Meer abonnees betekent een gemiddeld lagere kostprijs. Dat heeft tot gevolg dat op basis van het huidige tarief het ISDN-abonnement binnenkort niet meer onder de kostprijs wordt aangeboden. Om die reden wil OPTA geen tariefsverhoging per 1 januari eisen. Wel zal KPN een einde maken aan promotie-aanbiedingen waarbij gratis op ISDN kan worden overgestapt.

OPTA is ook akkoord gegaan met de gewijzigde kortingsregelingen van KPN. Deze regelingen zijn met name bedoeld voor grote zakelijke klanten. Tot nu toe maakte KPN in haar kortingsregelingen geen onderscheid in de diverse soorten telefoonverkeer. Met ingang van 1 januari a.s. maakt KPN dit onderscheid wel. Zo mag KPN voor bijvoorbeeld interlokaal bellen maximaal 6 procent en voor internationaal bellen maximaal 12 procent korting geven.