Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Telefoongegevens KPN veel te duur

KPN rekent een veel te hoge prijs voor de verstrekking van telefoongegevens aan derden: 85 cent in plaats van minder dan een cent per abonneegegeven. Ook legt KPN bij die verstrekking ten onrechte beperkende voorwaarden op. Tot dit voorlopige oordeel komen de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) na een gezamenlijk onderzoek. De beide toezichthouders hebben hun oordeel deze week aan KPN meegedeeld. Naar verwachting volgt komend voorjaar het definitieve besluit.

De NMa en OPTA stelden het onderzoek in naar aanleiding van een klacht van Denda International in Oldenzaal*. De klacht was zowel bij OPTA als bij de NMa ingediend. Omdat de klacht betrekking heeft op een onderwerp dat tot de bevoegdheid van beide toezichthouders behoort, is besloten tot een gezamenlijk onderzoek.

Het meningsverschil tussen Denda en KPN draait om de verstrekking van gegevens van telefoonabonnees. KPN vraagt voor het verstrekken van de gegevens 85 cent per gegeven. Ten tijde van het indienen van de klacht kwam dat neer op een totaalbedrag van circa zes miljoen gulden. Denda daarentegen heeft een vergoeding voorgesteld die is gebaseerd op de opbrengst van de door Denda verkochte CD-ROMs.

Naast de prijs van 85 cent per gegeven stelt KPN aan Denda beperkende voorwaarden voor het gebruik van haar bestand. KPN vindt onder meer dat Denda de gegevens niet mag gebruiken voor het omgekeerd zoeken (het zichtbaar maken van naam- en adresgegevens door te zoeken op telefoonnummer). Ook bestaat er onenigheid over de inhoud van de te leveren gegevens. Zo stelt KPN dat de postcode geen deel uitmaakt van de gegevens van de telefoonabonnees.

NMa en OPTA stellen dat KPN - net zoals elke andere telefoonaanbieder - over een feitelijk monopolie beschikt als het gaat om de gegevens van de eigen telefoonabonnees. Zowel op grond van de Mededingingswet als de Telecommunicatiewet is elke telefoonaanbieder verplicht de gegevens aan derden zoals Denda te leveren tegen kostengeorinteerde en niet-discriminerende voorwaarden.

Minder dan een cent

NMa en OPTA hebben in hun voorlopig oordeel vastgesteld dat KPN minder dan een cent per abonneegegeven aan Denda zou mogen vragen. Beide toezichthouders vinden dat het verzamelen van gegevens van telefoonabonnees onlosmakelijk is verbonden met de hoofdactiviteit het aanbieden van telefoondiensten. Zonder deze gegevens kan een telecommunicatiebedrijf immers geen telefoonnotas versturen. Het gebruik van de gegevens voor doeleinden zoals het maken van CD-ROMs wordt gezien als een bijproduct van de telefoondienst. Daarom moeten telefoonaanbieders zoals KPN deze gegevens tegen marginale kosten verstrekken. Wel zijn NMa en OPTA van oordeel dat in bepaalde omstandigheden een zekere compensatie voor KPN op de markt voor CD-ROMs op zijn plaats is.

Voor bedrijven als Denda is het verkrijgen van gegevens van telefoonabonnees essentieel, want anders kunnen zij niet met hun product op de markt komen. De CD-Foongids van KPN is op dit moment nog het enige product op deze markt.