Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Price caps

Op grond van Europese en nationale regelgeving is KPN verplicht kostengeori├źnteerde tarieven vast te stellen voor de vaste telefoondienst. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit moet erop
toezien of KPN aan deze verplichting voldoet. In zijn besluit van 23 november 1998 heeft het college aangegeven de kostenori├źntatie van de tarieven in de toekomst te zullen beoordelen op basis van een systeem van price caps, ook wel prijsplafonds genoemd. In dit consultatiedocument wordt het beleidsmatige kader hiervoor nader uitgewerkt.

 

Documenten

Price caps (PDF - 641.41 KB)