Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA dreigt met boetes wegens uitblijven voorlichting bij nummerportabiliteit

OPTA, de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt, heeft Intercity Mobile Communications, KPN Telecom en Talkline Benelux laten weten over te willen gaan tot het opleggen van boetes omdat zij hun plichten op het gebied van nummerportabiliteit niet naleven. Intercity zou f 5.000,-- moeten betalen, KPN f 500.000,-- en Talkline f 100.000,-- OPTA heeft geconstateerd dat deze bedrijven hun klanten, van wie tussen 1 januari en 1 april het abonnement is verlengd, niet hebben genformeerd over de mogelijkheid met behoud van telefoonnummer over te stappen naar een concurrent.

OPTA heeft de afgelopen weken bij telecombedrijven en serviceproviders gecontroleerd of zij sinds 1 april ook daadwerkelijk nummerportabiliteit aanbieden. Nummerportabiliteit stelt abonnees in staat met telefoonnummer en al over te stappen naar een ander telecombedrijf. Sinds 1 januari 1999 is nummerportabiliteit wettelijk verplicht, maar de daadwerkelijke invoering ervan liep vertraging op tot 1 april.

Uit de door OPTA uitgevoerde controles kwam naar voren dat de gecontroleerde bedrijven zich tot nu toe hebben gehouden aan plicht om nummerportabiliteit aan te bieden, zij het dat zich de nodige problemen voordoen. Met name op het gebied van de voorlichting aan de klanten schort het nodige. De bedrijven moesten van OPTA echter ook hun klanten, van wie het abonnement tussen 1 januari en 1 april afliep en is verlengd, informeren over de mogelijkheid met behoud van nummer over te stappen naar een concurrent.

Intercity, KPN en Talkline hebben, heeft OPTA geconstateerd, die klanten hiervan niet op de hoogte gesteld. OPTA wil Intercity, KPN en Talkline daarom boetes opleggen van respectievelijk f 5.000,--, f 500.000,-- en f 100.000,--. Bij het bepalen van de hoogte van de boetes heeft OPTA rekening gehouden met onder meer het aantal abonnees van de drie bedrijven, de gevolgen voor hun klanten en de concurrentiepositie van andere aanbieders. Als OPTA in de eventuele reactie van Intercity, KPN en Talkline geen reden ziet haar voornemen te wijzigen, zullen deze bedrijven de boetes daadwerkelijk moeten betalen.