Kruimelpad

Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel (concentratiebesluit)

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.