Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Schaarsteprobleem oplossen door betere afspraken tussen telecombedrijven

Telecombedrijven moeten door het maken van betere onderlinge afspraken garanderen dat het telefoonverkeer tussen hun abonnees niet door schaarsteproblemen wordt belemmerd. Dat schrijft OPTA in een gisteren verstuurde brief aan alle telecombedrijven.

Aanleiding voor de brief vormt de tegenstrijdige informatie die OPTA krijgt over de schaarste aan interconnectieverbindingen. Tot voor kort kreeg OPTA regelmatig signalen van concurrenten van KPN over een tekort aan dergelijke verbindingen, die de koppeling vormen tussen de netten van de diverse telecombedrijven. Bij een laatste inventarisatie, eind november, konden de meeste marktpartijen niet meer bevestigen dat er schaarste is aan interconnectiecapaciteit. Er zijn sinds april dit jaar ook geen geschillen meer over interconnectieverbindingen bij OPTA ingediend. OPTA sluit niet uit dat de informatie over het al of niet bestaan van schaarste wordt beïnvloed door de stand van de onderhandelingen tussen partijen onderling.

Omdat OPTA nu niet goed kan vaststellen in hoeverre er nog sprake is van schaarste, ziet zij voorlopig af van maatregelen waarbij alleen KPN wordt gedwongen tot levering van de gevraagde interconnectieverbindingen. Dit neemt niet weg dat individuele bedrijven bij OPTA kunnen aankloppen als zij op dit vlak problemen hebben.

Wel is OPTA gebleken dat telecombedrijven geen goede onderlinge afspraken hebben gemaakt over het afhandelen van elkaars telefoonverkeer. Dergelijke afspraken moeten het concurrenten van KPN mogelijk maken snel in te spelen op de vraag van hun klanten en tegelijk voorkomen dat telecombedrijven te veel interconnectieverbindingen bestellen (‘hamstergedrag’). Daar komt bij dat telecombedrijven verplicht zijn ervoor te zorgen dat hun abonnees elkaar zonder problemen kunnen bellen. OPTA overweegt daarom maatregelen die ertoe leiden dat deze bedrijven ook daadwerkelijk sluitende afspraken maken.