Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

KPN mag kerktelefonie niet langer onder de kostprijs aanbieden

KPN mag kerktelefonie na 1 mei 2000 niet langer onder de kostprijs aanbieden. Dit heeft OPTA in een aanwijzing aan KPN bepaald. Hierdoor gaat het tarief aanzienlijk omhoog. Kerktelefonie moet volgens de wet kostendekkend zijn, tenzij de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een uitzondering toestaat. Dankzij kerktelefonie kunnen vooral ouderen, invaliden en zieken thuis, via een speciale lijn, een kerkdienst volgen.

Sociale doelstelling

In een besluit van juni 1998 heeft OPTA - in verband met de sociale doelstelling van kerktelefonie - toegestaan dat de tarieven op het huidige, niet kostendekkende niveau konden blijven. OPTA meende van strikte toepassing van de wet te kunnen afzien omdat er geen concurrerende aanbieders van de dienst waren.

Wel concurrentie

Tegen het besluit van juni 1998 heeft CAI-Westland Kabeltelevisie bezwaar aangetekend omdat dit bedrijf zelf kerktelefonie via de TV-kabel aanbiedt. In april 1999 heeft OPTA vervolgens besloten dat KPN kerktelefonie toch kostendekkend moet aanbieden. In dat besluit wees OPTA erop dat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat kan afwijken van de regels voor kostenorintatie als dat leidt tot maatschappelijk ongewenste tarieven. In antwoord op Kamervragen heeft de staatsecretaris laten weten hiertoe niet bereid te zijn.

Aanwijzing

KPN is niet tegen het besluit op het bezwaar van CAI-Westland van april 1999 bij de rechter in beroep gegaan maar heeft de tarieven ook nog niet aangepast. OPTA verplicht KPN nu met een aanwijzing om per 1 mei de tarieven kostengeorinteerd te maken. Dat wil zeggen dat KPN de dienst ook niet onder de kostprijs mag aanbieden maar ook geen bovenmatige winst mag. KPN heeft de vrijheid om het tarief vast te stellen tussen 36 en 46 gulden per maand. Nu is dat nog zeven gulden per maand.