Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geen uniforme opslag voor bellen naar een buitenlands mobiel netwerk

KPN mag van OPTA geen uniforme opslag invoeren op het tarief voor het bellen van een vast toestel naar een buitenlands mobiel netwerk. OPTA vindt dat deze opslag een afspiegeling moet zijn van de daadwerkelijke kosten. De opslag zal daarom van land tot land verschillen. Ook gaat OPTA onderzoeken of de prijs die KPN moet betalen aan buitenlandse dominante aanbieders voor het afhandelen van een gesprek naar een mobiel netwerk in die landen vrder omlaag kan. Omdat KPN heeft toegezegd hieraan te zullen meewerken gaat OPTA akkoord met de invoering van gedifferentieerde opslagen.

Onlangs legde KPN aan OPTA het voornemen voor om het tarief voor het bellen naar een mobiel netwerk in 21 landen uniform te verhogen met 47 cent (ex. BTW). OPTA stelde vast dat een uniforme opslag geen rechtstreekse doorberekening is van de bilateraal gemaakte afspraken met buitenlandse dominante aanbieders van vaste telefonie over de afhandelingskosten voor bellen naar mobiele netten in die landen. Die kosten verschillen soms flink van elkaar. OPTA ging daarom niet akkoord met een uniforme opslag.

De opslag zal nu van land tot land gaan verschillen, als afspiegeling van de overeengekomen prijs voor afhandeling van het telefoonverkeer naar mobiele netwerken in het desbetreffende land. Door deze differentiatie betaalt de Nederlandse consument die belt naar een mobiel netwerk in het ene (`goedkope') land niet mee aan een gesprek naar een ander (`duur') land. Bovendien worden de verschillende opslagen nu zichtbaar en dus gevoeliger voor prijsprikkels van concurrenten.

OPTA wil verder de afspraken die KPN met de 21 buitenlandse dominante aanbieders heeft gemaakt over de afhandeling van een gesprek naar een buitenlands mobiel netwerk nader bekijken. OPTA is van mening dat deze aanbieders binnenkomende gesprekken uit Nederland in financieel opzicht niet anders mogen behandelen dan een binnenlands gesprek van een vast naar een mobiel toestel. KPN heeft toegezegd hieraan mee te werken. In lidstaten van de Europese Unie kan zonodig de hulp worden ingeroepen van de nationale toezichthouders. Als de afhandeling goedkoper kan, moet KPN die verlaging geheel doorgeven aan haar klanten. KPN zal hierover binnen drie maanden aan OPTA rapporteren.

Omdat KPN tegemoet is gekomen aan de eisen van OPTA wat betreft een gedifferentieerde opslag en de afhandelingskosten, gaat OPTA akkoord met de invoering van de opslagen. Die invoering is nodig om te voorkomen dat telefoonverkeer vanuit het buitenland naar mobiele netwerken in andere landen via Nederland wordt omgeleid op kosten van KPN. Die omleiding kan lonend zijn omdat KPN onlangs haar internationale tarieven fors verlaagde.