Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

UHT Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Om de voorgenomen samenvoeging van de Consumentenautoriteit (CA), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) te realiseren heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) het wetsvoorstel "Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)" op 27  februari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer.

De CA, NMa en OPTA hebben op 16 augustus 2011 de Minister van EL&I bericht over de uitkomsten van de door de hun uitgevoerde Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets op het wetsvoorstel.

De toezichthouders achten het wetsvoorstel uitvoerbaar, maar vragen ook aandacht voor een aantal punten ten aanzien van het wetsvoorstel. Een van deze punten betreft de keuze om de markttoezichthouder een zelfstandig bestuursorgaan zonder eigen rechtspersoonlijkheid en zonder eigen personeel te laten zijn. In de uitvoerbaarheidstoets wordt de suggestie gedaan om in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel op te nemen hoe die keuze zich verhoudt tot de onafhankelijkheidseisen uit het Europese recht. Op grond van deze eisen dient de ACM – voor zover zij optreedt als regulerende instantie op de telecommunicatie-, energie- en vervoersmarkt – onafhankelijk en onpartijdig te kunnen functioneren van private en publieke entiteiten. In dit verband hebben de toezichthouders ook geadviseerd om een artikel over het voorleggen van voorgenomen beleidsregels op het reguleringsgebied aan de minister van EL&I of aan de Minister van Infrastructuur en Milieu niet op te nemen in het wetsvoorstel.

Verder hebben CA, NMa en OPTA de minister van EL&I verzocht om het separate wetsvoorstel waarbij de stroomlijning en vereenvoudiging van procedures van de toezichthouders wordt geregeld, zo snel mogelijk in te dienen bij de Tweede Kamer.

 

Documenten

UHT Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (ACM) (PDF - 169.23 KB)