Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vink-Janse vs de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken en het Zorgkantoor Amsterdam - besluit op bezwaar

Het besluit op bezwaar in zaak 2831 Vink-Janse is op 5 juli 2002 uitgegaan. In dit besluit verklaart de d-g NMa het bezwaar ongegrond. Het primaire besluit blijft aldus in stand.

Vink-Janse ('Vink') is als psychiater-psychotherapeut gevestigd te Amsterdam. Vink is het niet eens met de door het Zorgkantoor Amsterdam ('Zorgkantoor') gehanteerde, met de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters in Amsterdam en omstreken ('VVPAO') overeengekomen, leeftijdsgrens van 65 jaar voor het beëindigen van de overeenkomst tussen het Zorgkantoor en de psychiater.

In het primaire besluit is de klacht van Vink afgewezen, omdat er geen sprake is van strijd met artikel 6 noch met artikel 24 Mw.

Evenals in het primaire besluit, komt de d-g NMa ook in bezwaar aan een beoordeling van de overeenkomst tussen het Zorgkantoor en de VVPAO niet toe, omdat door het door de minister van VWS geïnitieerde systeem van lokale initiatieven de mogelijkheid van concurrerend gedrag thans is uitgesloten, waardoor artikel 6 Mw niet van toepassing is. Als minstens 90% van de psychiaters in een regio meedoet aan een door de minister goedgekeurd lokaal initiatief komen zij allen in aanmerking voor vrijwaring van eerder opgelegde tariefkortingen. Hierdoor hebben de psychiaters meer prikkels tot samenwerking dan tot concurrentie. Dat in de praktijk de vraag van patiënten naar sommige psychiaters wellicht groter is dan die naar andere psychiaters wordt door Vink niet onderbouwd en behoeft daarom geen weerlegging.

Anno 2002 is in Nederland 65 jaar nog steeds de reguliere pensioengerechtigde leeftijd. Onder artikel 24 Mw acht de d-g NMa, conform het primaire besluit, een leeftijdsgrens van 65 jaar dan ook objectief gerechtvaardigd, waardoor geen sprake is van misbruik. De (publieke) belangen die het Zorgkantoor volgens Vink heeft te behartigen en de inschrijving van psychiaters in het specialisten- en BIG-register maken dit niet anders.

 

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar in zaak 2831 (PDF - 119.4 KB)