Kruimelpad

Nieuwsbericht

Bart Smit gaat juist informeren over Nintendo

01-12-2011

Consumentenautoriteit verheugd over snelle toezegging

Speelgoedpaleis Bart Smit is door de Consumentenautoriteit aangesproken op het geven van onjuiste informatie over wettelijke garantierechten bij Nintendoproducten. Consumenten kregen bij aankoop van een Nintendoproduct een formulier overhandigd waarin werd vermeld dat indien er problemen met het Nintendoproduct ontstonden de consument in contact moest treden met Nintendo om het probleem op te lossen. Deze handelswijze is door de Consumentenbond gesignaleerd waarna de Consumentenautoriteit is opgetreden. Bart Smit zegde onmiddellijk toe haar handelswijze aan te passen.

Consumenten hebben wettelijk recht op een deugdelijk product. Klanten die een klacht hebben over een gekocht product moeten altijd hiervoor bij de winkelier terecht kunnen, in dit geval Bart Smit. Deze wettelijke rechten kunnen aangevuld worden met fabrieksgarantie, maar dat ontslaat de ondernemer niet van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument. Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: 'Juist zo vlak voor Sinterklaas en Kerst worden veel van dit soort producten verkocht. Daarom vond de Consumentenautoriteit het belangrijk op te treden om deze praktijken te stoppen.'

Bart Smit heeft een ondertekende toezegging overhandigd waarin staat dat de praktijken worden gestaakt en gestaakt blijven en dat zij niet langer onjuist zal informeren. Bij klachten zal Bart Smit de wettelijke bepalingen in acht nemen en niet zo maar doorverwijzen naar Nintendo. Bij ondeugdelijke producten heeft de consument recht op kosteloos herstel of vervanging als het product niet voldoet aan de verwachtingen die de consument op basis van de overeenkomst van het product mag hebben. Bart Smit zal consumenten erop wijzen dat zij gewoon bij Bart Smit-filialen terecht kunnen met problemen.

Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: 'Het is goed dat Bart Smit snel de handschoen heeft opgepakt en bereid is te voldoen aan de wettelijke rechten van de consument. Natuurlijk blijven wij wel nauwlettend toezien dat regels niet opnieuw worden overtreden. Dan zullen wij niet schromen formeel handhavend op te treden.'

Meer informatie over wettelijke rechten op Consuwijzer.nl 

Lees ook het nieuwsbericht op de website van de Consumentenbond 

 

Zie ook