Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Lecturama past handelspraktijk aan

Onderstaande informatie is mogelijk verouderd. Vanaf 13 juni 2014 treden nieuwe consumentenregels in werking. Wilt u meer weten?

Consumentenregels vanaf 13 juni 2014


Lecturama brengt haar handelspraktijk in overeenstemming met de regels van het consumentenrecht. De Consumentenautoriteit heeft het bedrijf daartoe gemaand naar aanleiding van klachten van consumenten, zowel in Nederland via Consuwijzer, maar vooral ook in België.

Wat ging er mis?

Lecturama is een bedrijf dat verzamelseries voor diverse hobby’s, zoals breien of digitale fotografie, aanbiedt. Consumenten klaagden erover dat zij ongewenste vervolgzendingen ontvingen, terwijl zij naar hun idee slechts hadden ingestemd met het ontvangen van een proefpakket.

Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: "De regels die consumenten beschermen, bepalen dat in het verkoopgesprek het aanbod voldoende duidelijk moet worden gemaakt. Als een consument slechts heeft ingestemd met een kennismakingspakket kan het bedrijf hem niet dwingen te betalen voor vervolgzendingen die zomaar worden gestuurd". Lecturama zal nu een duidelijk onderscheid maken tussen de eerste zending en de vervolgzendingen. Met het sturen van vervolgzendingen wordt pas gestart nadat de consument daarmee expliciet heeft ingestemd. Ook met de kosten die daarmee gemoeid zijn moet de consument akkoord zijn.

Lecturama werft klanten onder meer door consumenten te bellen die op internet in een enquête hebben aangegeven interesse te hebben voor bepaalde bezigheden of producten. Vervolgens worden zij telefonisch benaderd met een aanbod. Consumenten meldden in hun klachten over Lecturama dat het leek alsof het aanbod inhield dat men tegen een gering bedrag een proefexemplaar kreeg toegestuurd. In werkelijkheid volgden vervolgzendingen waarvoor meer betaald moest worden.

Reactie van Lecturama

Het bedrijf heeft meteen nadat het gemaand was, besloten haar verkooppraktijk anders in te richten. Zo wordt er eerst gebeld voor het kennismakingspakket. Pas daarna volgt in een nieuw gesprek een aanbod voor vervolgzendingen. Ook zijn de callscripts die hierbij worden gebruikt ingrijpend aangepast. Lecturama zal er streng op toezien dat de telefonische verkopers zich aan de regels houden.

Het feit dat het bedrijf zijn handelspraktijk nu aanpast, is een direct resultaat voor de consument. De Consumentenautoriteit zal de komende tijd, onder andere via meldingen bij ConsuWijzer, streng blijven controleren of het bedrijf de gemaakte afspraken naleeft. Mochten er opnieuw klachten komen van Nederlandse of Belgische consumenten, dan kan de Consumentenautoriteit het bedrijf alsnog een boete opleggen.