Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beroepszaak UPC Nederland B.V.

UPC heeft in de periode 1 januari 2007 tot en met 1 april 2007 een groot aantal van haar bestaande analoge (kabel)abonnees benaderd voor de verkoop van een abonnement op digitale televisie. Daarbij hanteerde UPC de verkoopmethoden colportage en telefonische verkoop. De Consumentenautoriteit heeft geconstateerd dat UPC bij gebruikmaking van deze verkoopmethoden regels uit de Colportagewet, uit de regeling omtrent ongevraagde toezending en de regeling koop op afstand, heeft overtreden. Daarom heeft de Consumentenautoriteit aan UPC een zevental bestuurlijke boetes opgelegd met een totaalbedrag van EUR 303.000,-. Daarnaast werd aan UPC een last onder dwangsom opgelegd van EUR 1.000,- per werkdag met een maximum van EUR 100.000,- ter aanpassing van de telefonische verkoop.

UPC heeft bezwaar ingesteld tegen het besluit van de Consumentenautoriteit van 23 april 2008. Over deze bezwaren heeft de Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit aan de Consumentenautoriteit schriftelijk advies uitgebracht.

In de beslissing op bezwaar volgde de Consumentenautoriteit grotendeels het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit. Dat betekende dat de bezwaren van UPC werden afgewezen. Op één onderdeel van het bezwaar - de vermelding van de identiteit van colporteurs bij verkoopgesprekken aan de deur- heeft de Consumentenautoriteit het advies niet gevolgd, maar gekozen voor een nadere motivering waarom zij toch van mening is dat er een overtreding van de Colportagewet heeft plaatsgevonden.

UPC is heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft uitspraak gedaan op 26 april 2010 en het beroep van UPC ongegrond verklaard. De uitspraak is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder nummer LJN: BM3076, Rechtbank Rotterdam, AWB 09/743 BC-T1.

Uitspraak op rechtspraak.nl

UPC Nederland B.V. en de Consumentenautoriteit hebben tegen deze uitspraak geen hoger beroep ingesteld.