Kruimelpad

Jongeren lijken ongevoelig voor reclame op sociale netwerksites

Maar commerciële boodschappen minder vaak doorzien door jongeren met niet-westerse ouders en laagopgeleide jongeren.

Jongeren zijn zich ervan bewust dat bedrijven hen via social media zoals Hyves en Facebook proberen te bereiken en beïnvloeden. Ze gaan nauwelijks in op de aanbiedingen die hen worden gedaan op dit soort sociale netwerksites. Als zij hier wèl op ingaan, betreffen het vooral aanbiedingen via 'groepen' waar de jongeren zich zelf voor hebben aangemeld. Dit en meer blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek ‘Jongeren over reclame op sociale netwerksites’ van NJR en de Consumentenautoriteit. Het onderzoek is gehouden onder 830 jongeren van het NJR panel.

Bijna alle jongeren hebben een profiel op een of meerdere sociale netwerksites. Meer dan de helft van hen besteedt hier meer dan anderhalf uur per dag aan. 10% zegt zelfs 5 tot 10 uur per dag aan hun sociale netwerk te wijden.

Ingaan op commerciële boodschappen

In het onderzoek is gekeken naar drie verschillende manieren waarop bedrijven jongeren proberen te bereiken en beïnvloeden: via groepen en spelletjes die verbonden zijn aan een bepaald product of merk en via privéberichten. Het lijkt erop dat jongeren deze reclamestrategieën negeren of, wanneer zij er zelf voordeel bij hebben, gebruiken. Zo heeft een meerderheid van de jongeren (63%) zich aangesloten bij een groep die verbonden is aan een bepaald product of merk. Zes op de tien jongeren ontvangen aanbiedingen via deze groep en bijna een kwart van hen gaat hier op in.

Jongeren gaan minder vaak in (8%) op aanbiedingen die zij, vaak ongevraagd, ontvangen na het spelen van een spelletje op een sociale netwerksite. Aanbiedingen die jongeren gedaan wordt via privéberichten, zonder dat de jongeren eerst een spel hebben gespeeld of anderszins met een bedrijf in aanraking zijn gekomen, zijn nog minder effectief: slechts 5% van de jongeren koopt wel eens iets via een dergelijke aanbieding.

Jongeren lijken er geen problemen mee te hebben dat bedrijven sociale netwerksites gebruiken om reclame op te maken; een kwart vindt het prima. Wel worden veel jongeren (59%) gewaarschuwd voor misleidende reclames, vooral door ouders, school of vrienden.

Kwetsbare groepen

Wat de effectiviteit van commerciële boodschappen op sociale netwerksites betreft, lijkt de bal dus te liggen bij jongeren zelf. Echter blijkt dat jongeren met niet-westerse ouders en laagopgeleide jongeren minder bestand zijn tegen de commerciële uitingen die ze tegenkomen op hun netwerksites. Zij zijn zich minder bewust van het feit dat bedrijven de netwerksites gebruiken om reclame voor zichzelf te maken. Bovendien blijkt dat lageropgeleiden vaker ingaan op een aanbieding.

Rechten als consument

Bijna vier op de tien jongeren zouden via een website geïnformeerd willen worden over zijn of haar rechten als consument. Zij kunnen hiervoor terecht op www.ConsuWijzer.nl , het consumentenloket van de overheid. ConsuWijzer geeft consumenten praktisch advies over hun rechten en biedt hulpmiddelen waarmee zij zelf aan de slag kunnen als zij problemen hebben met een bedrijf.

NJR panel

NJR vraagt regelmatig de mening van een groep jongeren, het NJR panel. De onderzoeken geven suggesties voor alternatief en beter beleid. De onderzoeksresultaten van ‘Jongeren over reclame op sociale netwerksites’ zijn te downloaden via www.njr.nl/njrpanel/ en te bestellen via info@njr.nl.

Consumentenautoriteit

De Consumentenautoriteit is de toezichthouder op consumentenrecht en eerlijke handel. De Consumentenautoriteit bevordert eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten, met als uitgangspunt de economische belangen van consumenten. Het aanpakken van collectieve inbreuken en het vergroten van kennis over rechten en plichten zijn daarbij de belangrijkste taken. De Consumentenautoriteit is een dienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

NJR

Bij NJR werken jonge mensen en honderden vrijwilligers aan (media)campagnes en projecten voor jongeren. NJR geeft jongeren de kans om te laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen; bij hen in de buurt tot aan de VN. Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie of het bestellen van het onderzoek neemt u contact op met: NJR, afdeling communicatie, Iris Ruijs, tel: 030-2303575, e-mail: irisruijs@njr.nl