Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek Tele2, Atlantic Telecom Business, Pretium Telecom tegen KPN

In december 2007 hebben de telecombedrijven Tele2 Nederland B.V., Atlantic Telecom Business B.V., en Pretium Telecom B.V. (hierna tezamen: TAP) de Consumentenautoriteit verzocht handhavend op te treden jegens KPN B.V.

TAP stelden dat KPN wettelijke bepalingen van het consumentenrecht heeft overtreden. Zo zou KPN misleidende mededelingen doen en onjuiste informatie verstrekken aan consumenten. Bovendien zou KPN ongevraagd telefoondiensten verlenen aan consumenten en hen daar ook voor laten betalen. De Consumentenautoriteit heeft dit verzoek afgewezen. TAP hebben tegen die afwijzing bezwaar gemaakt.

De Consumentenautoriteit is tijdens de behandeling van het bezwaar tot de conclusie gekomen dat nader onderzoek nodig was met betrekking tot de informatie die KPN aan consumenten verstrekt over de bedenktijd. Dit onderzoek heeft geleid tot het opmaken van een rapport. Het besluit op dit rapport is opgenomen onder zaak 462/KPN B.V.

Voor het overige is de Consumentenautoriteit niet gebleken van overtredingen door KPN en zijn de bezwaren tegen de afwijzing van het verzoek van TAP grotendeels afgewezen.

TAP hebben beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Op 16 februari 2012 heeft de rechtbank uitspraak gedaan.

De uitspraak is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder nummer LJN: BV6080. Er is geen hoger beroep ingesteld.

LJN: BV6080, Rechtbank Rotterdam

 

Documenten

Besluit op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek Tele2, Atlantic Telecom Business, Pretium Telecom tegen KPN (PDF - 386.18 KB)
 

Meer in deze zaak

 

Zie ook