Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht de heer Huis tegen VBA

NMa verklaart bezwaren de heer Huis tegen Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer ongerond en acht art. 24 Mw niet van toepassing op de tariefmaatregel.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van 30 december 1998, met kenmerk 1028/26, 1029/8 en 1030/5, houdende afwijzing van een aanvraag om toepassing van artikel 56, eerste lid, van de Mededingingswet.

Bij besluit van 30 december 1998 heeft de d-g NMa de aanvraag afgewezen. De d-g NMa heeft enerzijds vastgesteld dat artikel 6,eerste lid, Mw niet van toepassing is en anderzijds dat VBA op de relevante markt -die is gedefinieerd als de markt voor de verkoop van bloemen en planten aan detailhandelsbedrijven in Nederland- geen economische machtspositie inneemt, en dat daarom geen verder onderzoek naar de vraag of de tariefmaatregel van VBA als misbruik in de zin van artikel 24 Mw moet worden aangemerkt, verricht hoeft te worden.

In zijn bezwaarschrift stelt Huis ten algemene dat het besluit niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en in ieder geval onvoldoende is gemotiveerd. Hij verzoekt de d-g NMa daarom het besluit te herzien.

Nu het oordeel wederom luidt dat VBA geen economische machtspositie inneemt op de markt voor de verkoop van (goedkope) bloemen en planten aan detailhandelsbedrijven in Nederland is het overbodig om na te gaan of de tariefmaatregel van VBA als misbruik moet worden aangemerkt.

Vorenstaande impliceert dat artikel 24 Mw niet van toepassing is op de
tariefmaatregel van VBA.

 

Bijlagen

Besluiten op bezwaar inzake mededingingsafspraken in zaak 1029 (PDF - 92.93 KB)