Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Positie consument op markt verstevigd

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het verbeteren van de positie van de consument. De activiteiten richtten zich op het verbeteren van de kennis van consumenten van hun rechten en plichten, het verbeteren van de klachtenafhandeling en geschillenbeslechting en het ingrijpen bij inbreuken op het consumentenrecht.

Dat schrijft staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) in de Consumentenmonitor 2006, die ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De aankomende periode staat onder meer in het teken van de wettelijke verankering van het consumentenrecht en de lancering van de Consumentenautoriteit. Verder komt er een aantal nieuwe geschillencommissies voor verschillende branches. Van Gennip: 'Een stevige rol van de consument in de markt versterkt de Nederlandse economie.'

In 2004 is de staatssecretaris begonnen met een actieprogramma om de positie van de consument te versterken. Uit onderzoek bleek dat de basiskennis van de consument (en de aanbieder) onvoldoende is ten aanzien van zijn rechten en plichten en mogelijkheden om zijn of haar recht te halen. Daarnaast waren er lacunes in de consumentenbescherming en kwamen er nieuwe Europese regels.

Door het actieprogramma is op veel vlakken inmiddels vooruitgang geboekt. Zo is onder andere Consuwijzer, een gezamenlijk informatieloket op initiatief van de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit, in oprichting waar consumenten straks per mail, internet en telefoon met hun vragen terecht kunnen. Dit loket gaat begin oktober officieel van start.

Verder is de werking en bekendheid van geschillencommissies verbeterd. Deze onafhankelijke commissies, waarin vertegenwoordigers van consumenten en vertegenwoordigers van de branche zitten onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, lossen geschillen tussen consument en aanbieder op. Voor consumenten is de drempel om bij een conflict over een dienst of product naar een geschillencommissie te stappen, lager geworden. Zo klopten in 2005 bijna 13.000 consumenten aan bij een geschillencommissie. Aan het eind van dit jaar komen er tien nieuwe geschillencommissies bij. Het betreft onder andere branches van dakbedekkers, juweliers, fitnesscentra en schoonheidsspecialisten.

De Consumentenautoriteit gaat - wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt - aan het werk op basis van wettelijke bevoegdheden uit de Wet handhaving consumentenbescherming. De autoriteit zal zich de komende tijd moeten bewijzen als een effectieve toezichthouder. Momenteel is de autoriteit druk doende met het formuleren van haar aandachtsgebieden en prioriteiten voor 2007. Half september wordt de Consumentenautoriteit officieel gepresenteerd.