Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Hulshof benoemd tot directeur van de Consumentenautoriteit

Marije Hulshof (1965) is per 1 september 2006 benoemd tot directeur van de Consumentenautoriteit.

De Consumentenautoriteit is de nieuwe toezichthouder die, na aanvaarding van het wetsvoorstel Wet Handhaving consumentenbescherming (WhC), vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk is voor de handhaving van de regels inzake de consumentenbescherming. Deze wet ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De Consumentenautoriteit wordt een dienst van het ministerie van Economische Zaken.

Hulshof was tot 1 september managing consultant bij de adviesgroep Openbaar Bestuur van Berenschot Public Management. Zij studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een postdoctorale opleiding tot managementconsultant aan de faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De inhoudelijke werkterreinen van Hulshof bij Berenschot waren het Openbaar Bestuur, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing en Sociale Zekerheid.

Vooruitlopend op de activiteiten vanaf 1 januari consulteert de Consumentenautoriteit onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Economische Zaken betrokken partijen over de voorgenomen aandachtsgebieden voor het jaar 2007. Deze zijn opgenomen in het zogenoemde Consultatiedocument dat staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken maandag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. Van Gennip: 'De Consumentenautoriteit is een belangrijke stap in de verbetering van de positie van de consument.'

De voorgenomen aandachtsgebieden van de Consumentenautoriteit zijn: onredelijke bedingen in algemene voorwaarden, internethandel, misleidende loterijen en prijzenfestivals, de reisbranche en garantie en conformiteit. Daarbij wordt gelet op de omvang van de schade voor consumenten, de aantasting van het consumentenvertrouwen en de gevolgen voor de eerlijke handel tussen ondernemingen. Op basis van de reacties van betrokken partijen zal de definitieve agenda voor 2007 worden vastgesteld. De agenda wordt in januari 2007 gepresenteerd.