Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit: bescherming reisconsument niet sluitend

De Consumentenautoriteit heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de wijze waarop de Nederlandse reiswereld voldoet aan de wettelijke verplichting om bij pakketreizen de consument te beschermen tegen financiële schade door een faillissement.

Veruit de meeste reisaanbieders voldoen aan deze verplichting door aansluiting bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Van de reisaanbieders die niet bij SGR zijn aangesloten, geeft 55% aan dat zij geen maatregelen hebben getroffen om de consument te behoeden voor financiële schade, 45% heeft dit naar eigen zeggen wel gedaan. Veel van deze reisaanbieders zijn bovendien niet op de hoogte van hun wettelijke verplichtingen (64%).

Van de reisaanbieders in Nederland die pakketreizen aanbieden aan consumenten zijn er circa 600 niet aangesloten bij de SGR. Zij verzorgen gezamenlijk op jaarbasis ruim 180.000 reizen met een omzet van zo'n 370 miljoen euro.

Marije Hulshof, Consumentenautoriteit: "Onze conclusie op basis van deze inventarisatie is dat we te maken hebben met een serieus probleem. Consumenten lopen bij reisaanbieders die niets geregeld hebben het risico dat ze hun geld kwijt zijn als de aanbieder onverhoopt failliet gaat. Het gaat om een minderheid van de aanbieders, maar in absolute zin gaat het om een groot aantal reizen en forse bedragen voor de consument. Wij constateren dat een paar honderd reisaanbieders niet aan de regels voldoen. We stellen vast dat veel ondernemers niet bekend zijn met hun wettelijke verplichtingen. Dit is voor ons reden genoeg om vervolgonderzoek te starten en waar nodig handhavend op te treden. Bij bedrijven die aangeven wél iets geregeld te hebben, gaan we na of ze daarmee daadwerkelijk aan hun wettelijke verplichting voldoen. Consumenten die een reis boeken, raden wij aan navraag te doen over de geboden bescherming in geval van een faillissement."

Een pakketreis is een combinatie van vooraf geregelde reisdiensten die ten minste het vervoer en de accommodatie of een van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat. De wettelijk verplichte bescherming tegen faillissementen van aanbieders van pakketreizen houdt in, dat de aanbieder maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat in geval van een faillissement de consument de vooruit betaalde reissom terugkrijgt, dan wel dat de uitvoering van de reis door een andere aanbieder wordt overgenomen. De reisorganisator moet de genomen maatregelen bovendien openbaar vermelden.