Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ConsuWijzer.nl ruim twee miljoen keer geraadpleegd

In 2009 raadpleegden consumenten ruim twee miljoen keer de website van ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de overheid. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008. Daarnaast werden er ruim 100.000 persoonlijke adviezen verstrekt aan consumenten over hun rechten. "Het is goed om te zien dat consumenten ConsuWijzer steeds beter weten te vinden. Consumenten kunnen via het loket waardevolle informatie krijgen over hun rechten en plichten. Voor de toezichthouders achter ConsuWijzer is het een belangrijke bron van informatie bij het onderzoek naar malafide praktijken," aldus Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken.

Vragen en klachten 2009

De website www.consuwijzer.nl werd in 2009 ruim twee miljoen keer maal bezocht. Dit betekent een enorme groei ten opzichte van 2008 toen de teller op 1.050.000 stond. Ruim 100.000 consumenten vroegen persoonlijk advies of dienden een klacht in via de telefoon (75.000), per mail (30.000) en per brief (2000). Er werden 328.000 voorbeeldbrieven gebruikt en met de EnergieWijzer op de site werden 200.000 vergelijkingen gemaakt.

De top vijf van meldingen bij ConsuWijzer bestond in 2009 uit:

  • Garantie en non-conformiteit (het recht hebben op een goed product
  • Telemarketing (misleidende en/of ongewenste verkooptelefoontjes)
  • Energiecontracten (klantenwerving)
  • Sms-diensten (ongewenste abonnementen)
  • Kopen online

Signaalfunctie

De toezichthouders achter ConsuWijzer hebben naar aanleiding van de klachten en meldingen bij ConsuWijzer in 2009 diverse acties ondernomen, zoals:

OPTA heeft naar aanleiding van klachten bij ConsuWijzer tien waarschuwingen uitgedeeld aan aanbieders van telefonie, internet en televisie voor het niet duidelijk informeren van consumenten over de opzegtermijn. Ook heeft OPTA 27 nummerinformatiediensten (18xy en 0900-nummers) gewaarschuwd de regels na te leven zoals voor het duidelijk melden dat de beller ook na het doorverbinden het vermelde tarief per minuut blijft betalen. Met de komst van het Bel-me-niet Register heeft OPTA een meldpunt geopend op ConsuWijzer. Hier zijn ruim 2400 klachten over telemarketing ingediend. Vervolgens heeft OPTA drie bedrijven en een callcenter een waarschuwing gegeven. OPTA zal ook in 2010 toezicht blijven houden op de naleving van de telemarketingregels.

De NMa krijgt via ConsuWijzer veel vragen en signalen over energiebedrijven, met name over klantenwerving. Vooral de onduidelijkheid over tarieven en het ongewenst aangaan van een energiecontract werden veelvuldig gemeld. Daarom heeft de NMa de regels voor de energiebedrijven op gebied van informatievoorziening aan consumenten aangescherpt. Zo moeten energieleveranciers een totaalprijs aanbieden (inclusief alle toeslagen en belastingen) en mag er geen onduidelijkheid zijn over wanneer iemand een contract afsluit. Daarnaast is de NMa een onderzoek gestart naar de kwaliteit van prijsvergelijkingssites. De resultaten hiervan worden later dit jaar bekend gemaakt.

Naar aanleiding van de aanhoudende stroom klachten over sms-diensten bij ConsuWijzer hebben de Consumentenautoriteit en OPTA Staatssecretaris Heemskerk geadviseerd verdergaande maatregelen te treffen. Deze heeft hij onlangs aangekondigd. De Consumentenautoriteit heeft boetes opgelegd aan twee aanbieders van sms-diensten. Daarnaast heeft de Consumentenautoriteit twee computerketens aangesproken omdat uit meldingen bij ConsuWijzer bleek dat zij zich niet aan de garantieregels hielden. Beide bedrijven hebben formeel toegezegd zich voortaan aan de regels te zullen houden. De Consumentenautoriteit houdt via ConsuWijzer de vinger aan de pols. Naar aanleiding van klachten is de Consumentenautoriteit diverse onderzoeken gestart naar misleidende en agressieve wervingspraktijken.

ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid voor praktische advies over uw rechten als consument. Het loket is te bereiken via www.consuwijzer.nl en 088 - 070 70 70 (nationaal tarief). ConsuWijzer is een initiatief van drie toezichthouders van het Ministerie van Economische Zaken: Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit.