Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit: handen vol aan nationale en internationale overtredingen consumentenrecht

De Consumentenautoriteit is in de eerste helft van 2009 een groot aantal onderzoeken gestart naar nationale en internationale inbreuken op de rechten van de consument. Dat maakte de toezichthouder vandaag bekend in haar halfjaarbericht. Overtredingen constateert de toezichthouder onder andere op de vier aandachtsgebieden van de Agenda 2009: telemarketing, verkoopdemonstraties, sms-diensten en garantie & conformiteit. Ook ontving de autoriteit vele signalen uit het Europese netwerk van consumententoezichthouders. De meeste hiervan zijn afkomstig uit België, Frankrijk, Engeland en Zweden en hebben betrekking op websites die niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichting.

Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Nog te vaak zien wij dat bedrijven door onvolledige of misleidende informatie consumenten tot een aankoop bewegen die zij, als ze het hele verhaal zouden kennen, niet hadden gedaan. Met de nieuwe strengere regels van de Wet oneerlijke handelspraktijken kunnen we deze praktijken beter aanpakken. Ook als het gaat om buitenlandse verzoeken om op te treden tegen Nederlandse bedrijven die de Europese consument tekort doen."

Sms-diensten

De Consumentenautoriteit maakte in het eerste half jaar van 2009 twee sanctiebesluiten openbaar inzake OX-2 International (boete 85.000 euro) en Smart Media Services B.V. (boete 118.750 euro). Beide boetes werden opgelegd voor de misleidende wijze waarop zij consumenten een sms-abonnement lieten afsluiten. Daarnaast heeft de toezichthouder negen klachten ingediend over misleidende reclame van sms-diensten bij de Stichting SMS-gedragscode. Dit heeft tot aanpassing van de uitingen geleid. De SMS-gedragscode, een vorm van zelfregulering die een jaar geleden in werking is getreden, zal deze zomer worden geëvalueerd. Tevens zijn naar aanleiding van eerder ingediende klachten van de Consumentenautoriteit drie beroepszaken bij de Reclame Code Commissie (RCC) afgerond. De RCC oordeelde opnieuw dat sprake was van misleidende reclame voor sms-diensten. Begin februari gaf de Consumentenautoriteit via de media de consument een extra waarschuwing voor misleidende online uitingen voor sms-diensten rondom het thema Valentijnsdag.

Verkoopdemonstraties

De Consumentenautoriteit is onderzoeken gestart naar misleidende en agressieve verkoopdemonstraties. De aandacht gaat met name uit naar dagtochtjes per bus waarbij de deelnemers een productpresentatie krijgen en naar verkooppresentaties voor een lidmaatschap van een vakantieclub. Naast onderzoek heeft de Consumentenautoriteit via ConsuWijzer een voorlichtingscampagne gevoerd om vakantiegangers te waarschuwen voor misleidende verkoop door vakantieclubs. Consumenten zijn opgeroepen hun klachten te melden bij ConsuWijzer. In het tweede half jaar zal de Consumentenautoriteit haar onderzoeksactiviteiten op dit terrein voortzetten. Daarbij zal worden samengewerkt met toezichthouders uit andere EU-lidstaten.

Garanties & conformiteit

De Consumentenautoriteit heeft in 2009 haar onderzoeksactiviteiten binnen de computerbranche voortgezet. In april kwam de toezichthouder naar buiten met de eerste resultaten van haar onderzoek naar het nut van het bijkopen van garantie. In veel gevallen blijkt deze extra garantie niet veel meer te bieden dan de rechten die de consument op basis van de wet al heeft. Naar een aantal bedrijven is een vervolgonderzoek ingezet. Naast toezichtsonderzoeken en handhaving ontwikkelde de Consumentenautoriteit in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een gratis digitale training voor winkeliers waarmee zij hun kennis over de garantieregels kunnen vergroten.

Telemarketing

De Consumentenautoriteit voert toezichtonderzoeken uit naar misleidende en agressieve Telemarketing. Ook ziet de Consumentenautoriteit toe op juiste informatieverstrekking op grond van de Wet Koop op Afstand. In dat kader heeft de Consumentenautoriteit het eerste half jaar van 2009 twee sanctiebesluiten openbaar gemaakt inzake de telecombedrijven Tele2 (boete 70.000 euro) en Pretium Telecom (boete 87.000 euro). De boetes werden opgelegd voor de wijze waarop de aanbieders telefonisch (nieuwe) klanten wierven. Beide bedrijven hebben bezwaar aangetekend tegen dit besluit. In april startte de autoriteit een publiciteitscampagne om consumenten, met name ouderen, voor te lichten over hoe om te gaan met verkooptelefoontjes.

Internationaal

In 2008 ontving de Consumentenautoriteit via het netwerk van Europese consumententoezichthouders 13 handhavingsverzoeken, 16 informatieverzoeken en 10 signalen. Inmiddels zijn 11 handhavingsverzoeken afgerond. De meeste hiervan zijn afkomstig uit België, Frankrijk, Engeland en Zweden. Voor het merendeel betrof dit websites die na een waarschuwing van de autoriteit hun informatievoorziening op orde hebben gebracht. De Consumentenautoriteit neemt ook deel aan een internationale 'sweep', een gezamenlijke zoekactie op internet naar de informatievoorziening van webwinkels. In september zullen de Europese resultaten van deze sweep openbaar worden gemaakt.

Overige zaken

In april diende de Consumentenautoriteit haar eerste civiele zaak in bij de rechter en werd in het gelijk gesteld. Het ging om een procedure tegen de reisaanbieder Gold Travel B.V. die niet voldeed aan de wettelijk verplichte garantiestelling bij het aanbieden van pakketreizen. De Consumentenautoriteit zal naar verwachting nog een tiental procedures tegen reisaanbieders aanspannen bij de rechter.

De autoriteit maakte in februari de resultaten bekend van een onderzoek in Benelux verband naar de (eenzijdige) algemene voorwaarden in de meubel- en keukenbranche. De toezichthouder heeft tien ketens, met in totaal 300 vestigingen, aangesproken op onredelijke algemene voorwaarden. Alle ketens hebben op basis hiervan hun voorwaarden aangepast. Ook ontving de Consumentenautoriteit een toezegging van Grando Retail B.V. dat zij op het punt van aanbetalingen voortaan zullen handelen conform de richtlijnen van het CBW.

ConsuWijzer

Vragen en klachten rondom garantie en conformiteit staat nog steeds met stip op 1 bij ConsuWijzer. Het eerste halfjaar van 2009 ontving de toezichthouder via ConsuWijzer ruim 9000 meldingen over problemen bij garantie op producten. Veel van deze vragen en klachten hebben betrekking op duurzame consumptiegoederen zoals electronica en witgoed. Andere onderwerpen op het toezichtterrein van de Consumentenautoriteit waarover ConsuWijzer relatief veel meldingen ontvangt zijn sms-diensten en telemarketing.