Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit: Paradigit en Computerland gaan zich aan garantieregels houden

De bedrijven Paradigit en Computerland hebben de Consumentenautoriteit toegezegd dat ze zich in de toekomst zullen houden aan de regels met betrekking tot garantie & conformiteit en oneerlijke handelspraktijken. Hiertoe hebben de bedrijven zich verplicht naar aanleiding van onderzoek door de Consumentenautoriteit. De consument die bij Paradigit of Computerland computers koopt, krijgt op grond van deze toezegging zijn wettelijke rechten als een product niet voldoet of als het eerder kapot gaat dan verwacht had mogen worden. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Met deze toezegging maken Paradigit en Computerland een duidelijke belofte aan de consument. Zij tonen zich een serieus aanspreekpunt wanneer een gekocht product gebreken vertoont."

Paradigit en Computerland hebben respectievelijk 21 en 15 computerwinkels door heel Nederland. De Consumentenautoriteit heeft naar deze bedrijven onderzoek gedaan op basis van vragen en klachten bij ConsuWijzer. Daaruit is gebleken dat de informatie van de bedrijven op hun website, de algemene voorwaarden, het instructiemateriaal en de praktijk in de winkel niet in overeenstemming waren met de wettelijke regels op het gebied van garantie & conformiteit en oneerlijke handelspraktijken. In haar Agenda had de Consumentenautoriteit aangekondigd in 2009 onderzoek te doen naar de naleving van de garantieregels in de elektronicabranche.

Paradigit en Computerland hebben erkend dat zij de regels van het consumentenrecht op het gebied van garantie & conformiteit in het verleden niet altijd goed hebben nageleefd. Daarom waren de bedrijven bereid hierover met de Consumentenautoriteit afspraken te maken voor de toekomst, waarmee snel duidelijkheid wordt geschapen voor consumenten. De afspraken zijn in lijn met de wet. Paradigit en Computerland hebben hun website, de algemene voorwaarden en hun instructiemateriaal reeds aangepast en de bedrijven hebben de Consumentenautoriteit toegezegd de praktijk in de winkels binnen twee maanden na de toezegging op orde te brengen. De Consumentenautoriteit zal naleving van de afspraken nauwgezet monitoren. In het geval dat de afspraken niet worden nageleefd, kan de Consumentenautoriteit alsnog een handhavingsprocedure starten.

Inhoud toezegging

In de toezeggingen aan de Consumentenautoriteit is onder meer vastgelegd dat de bedrijven erkennen dat zij zelf het eerste aanspreekpunt zijn voor consumenten die een product hebben gekocht dat niet deugt. Ook is vastgelegd dat Paradigit en Computerland zullen zorgen voor herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn, ongeacht het beleid van de fabrikant. Gaat het product binnen twee jaar na aankoop kapot en is deze normaal gebruikt? Dan zal Paradigit of Computerland het kosteloos herstellen of vervangen. Ook na die periode van twee jaar heeft de consument nog steeds recht op een deugdelijk product. Ook hierover zijn afspraken vastgelegd in de toezegging. Bovendien hebben Paradigit en Computerland beloofd geen onjuiste informatie te verstrekken aan consumenten over hun recht op kosteloos herstel of vervanging bij non-conformiteit.

Garantie: aandachtsgebied Consumentenautoriteit

Via ConsuWijzer krijgt de Consumentenautoriteit nog altijd de meeste vragen en klachten binnen over garantie. Vooral na afloop van de garantieperiode is er veel discussie over zaken als 'wie draait er op voor de reparatiekosten?' of 'hoe lang mag ik verwachten dat ik dit apparaat probleemloos kan gebruiken?'. Wanneer aanbieders zich niet aan de wettelijke regels rondom garantie houden, zien consumenten zich met onnodig hoge kosten geconfronteerd. Daarom heeft de Consumentenautoriteit dit onderwerp voor het tweede jaar op haar Agenda staan. Haar onderzoeken richten zich vooral op de elektronicabranche. Naast toezicht en handhaving licht de Consumentenautoriteit consumenten actief voor over hun rechten en plichten. Meer informatie voor consumenten over de rechten bij garantie is te vinden op ConsuWijzer.

 

Zie ook