Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag Consumentenautoriteit 2009

Toezicht en weerbare consument krachtige combinatie

"Om te komen tot een gedragsverandering in een markt heeft de toezichthouder weerbare consumenten, goede instrumenten en een lange adem nodig", aldus Bernadette van Buchem, directeur van de Consumentenautoriteit bij het uitkomen van het jaarverslag 2009. "Er ontstaat pas echt druk op bedrijven als de toezichthouder zich gesteund weet door mondige consumenten. Alleen door de krachten te bundelen, kan er ├ęcht iets veranderen in een markt. Bedrijven voelen uit zichzelf soms te weinig prikkels om de rechten van consumenten te respecteren, zoals bij zaken als garantie, sms-diensten of kopen via internet. Weerbare consumenten houden bedrijven scherp en leveren ons munitie voor ons toezicht met hun signalen over bedrijven die de regels overtreden. Samen vormen de Consumentenautoriteit en ConsuWijzer een gouden combinatie."

Terugblik 2009

In 2009, het derde jaar waarin de Consumentenautoriteit operationeel was, heeft zij 115 toezichtsonderzoeken afgerond: 67 nationale en 48 internationale. De toezichthouder heeft vijf sancties opgelegd in verschillende sectoren voor een totaalbedrag van EUR 418.250,= en drie toezeggingen afgedwongen. In 2009 heeft de Consumentenautoriteit zich gericht op de volgende aandachtsgebieden: sms-diensten, verkoopdemonstraties, garantie & conformiteit en telemarketing. In de Terugblik staat wat de toezichthouder per aandachtsgebied heeft gedaan. Daarnaast zijn er onderzoeken gestart buiten de Agenda op basis van meldingen bij ConsuWijzer, zoals het onderzoek naar de doorverkoop van tickets via internet. Ook is in 2009 voor het eerst ervaring opgedaan met handhaving op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken (OHP). "Deze wet geeft ons goede handvatten om een breed scala aan overtredingen aan te pakken in de categorie misleidend en/of agressief. Begin 2010 zijn de eerste OHP-boetes openbaar gemaakt: boetes voor twee keukenbedrijven die hun eigen gedragscode niet naleefden en voor een bedrijf dat op een misleidende manier -onder andere via sociale netwerksites- fotoshoots aanbood. Deze zaken hadden we zonder deze wet niet goed kunnen aanpakken" aldus Bernadette van Buchem.

ConsuWijzer

In 2009 verdubbelde het aantal webbezoeken voor ConsuWijzer tot 2 miljoen. Het aantal contacten per telefoon en mail nam toe van 92.000 in 2008 tot 107.000 in 2009. Het informatieloket voor consumenten, waar behalve de Consumentenautoriteit ook de NMa en OPTA achter zitten, leverde de Consumentenautoriteit in 2009 veel waardevolle informatie op over bedrijven die de regels niet naleven. Deze informatie heeft de Consumentenautoriteit gebruikt in diverse onderzoeken, zoals bij de toezeggingen rondom garantie, de zaak van de fotoshoots en het onderzoek naar online ticketverkoop.

Internationaal

Een deel van het werk van de Consumentenautoriteit heeft een internationaal karakter. De toezichthouder maakt deel uit van een Europees netwerk van consumententoezichthouders die elkaar kunnen inschakelen om informatie in te winnen over bedrijven en indien gewenst voor handhavingsacties. In 2009 heeft de Consumentenautoriteit wederom een groot aantal informatie- en handhavingsverzoeken ontvangen en ook zelf verstuurd. In 2009 heeft de Consumentenautoriteit de Spaanse toezichthouder verzocht handhavend op te treden tegen een bedrijf dat in dat land gevestigd is en daar Nederlandse consumenten dupeert met het aanbieden van vakantieclubs.

In de tweede helft van 2010 zal de Consumentenautoriteit het voorzitterschap van het mondiale netwerk van consumentenautoriteiten ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) op zich nemen. Bij de Consumentenautoriteit werken bijna 50 mensen (44,5 FTE).

 

Documenten

Jaarverslag Consumentenautoriteit 2009 (PDF - 2.34 MB)