Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit dwingt naleving regels garantiestelling reisbranche af

De Consumentenautoriteit neemt maatregelen tegen reisorganisatoren die de wettelijk verplichte garantiestelling bij pakketreizen onvoldoende naleven. Deze garantiestelling houdt in dat de consument die een pakketreis boekt, is beschermd tegen financiële schade door een faillissement van de reisaanbieder. Veel bedrijven voldoen aan deze verplichting door aansluiting te zoeken bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Andere bedrijven geven zelf de garantie af dat in geval van faillissement de consument gecompenseerd en - indien van toepassing - gerepatrieerd wordt.

De Consumentenautoriteit heeft reisorganisatoren die de regels niet naleven opgedragen dat alsnog te doen. Gebeurt dat niet, dan zal de Consumentenautoriteit deze bedrijven binnenkort voor de rechter brengen. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Het is gebruikelijk dat de consument de volledige reissom vooraf voldoet. Daarom heeft de wetgever bepaald dat de aanbieder van pakketreizen de consument beschermt tegen faillissement. Wij treden nu op tegen bedrijven die deze verplichting niet nakomen".

Onderzoek garantiestelling

In 2007 heeft de Consumentenautoriteit geïnventariseerd in hoeverre de reisbranche voldeed aan de garantiestelling bij pakketreizen. In 2008 heeft de Consumentenautoriteit vervolgonderzoek gedaan naar die bedrijven die eerder hadden aangegeven geen maatregelen te hebben genomen. Van deze groep heeft de Consumentenautoriteit de 100 bedrijven met de grootste omzet aangesproken op hun verplichting. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van deze groep alsnog maatregelen heeft getroffen, via de SGR of op een andere manier. Een ander deel bleek niet meer relevant, omdat ze óf geen pakketreizen aanbood óf niet meer actief was. Een klein deel van de groep bleek nog steeds geen maatregelen te hebben getroffen. Deze bedrijven heeft de Consumentenautoriteit inmiddels een termijn gesteld. Voldoen ze binnen die termijn niet aan hun wettelijke verplichting, dan brengt de Consumentenautoriteit deze bedrijven voor de rechter.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de reisbranche zeer dynamisch is, met name in het segment van de kleinere aanbieders. Daarom blijft het zaak dat consumenten zelf alert zijn en nagaan welke maatregelen de reisaanbieder heeft getroffen om hem te beschermen in geval van faillissement. Reisorganisatoren zijn verplicht de genomen maatregelen openbaar te vermelden.

Een pakketreis is een combinatie van vooraf geregelde reisdiensten die ten minste het vervoer en de accommodatie of een van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

De wettelijk verplichte bescherming tegen faillissementen van aanbieders van pakketreizen houdt in, dat de aanbieder maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat in geval van een faillissement de consument de vooruit betaalde reissom terugkrijgt, dan wel dat de uitvoering van de reis door een andere aanbieder wordt overgenomen.