Kruimelpad

Brochure en uitgave

Jaarverslag Consumentenautoriteit 2007

22-05-2008

Informatie aan consumenten onder de maat

"De consument wordt té vaak slecht geïnformeerd waardoor hij op het verkeerde been wordt gezet en in zijn rechten wordt beknot. Dat is de rode draad die wij zien in ons werk van het afgelopen jaar." Dit zegt Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit, ter gelegenheid van het uitkomen van het eerste jaarverslag van de Consumentenautoriteit.

Marije Hulshof: "Overal waar wij onderzoek doen, treffen we overtredingen aan. Of het nu bij de webwinkels is of bij algemene voorwaarden, of het garantie of SMS-diensten betreft: overal zien wij dat consumenten onjuist of onvolledig worden geïnformeerd waardoor hun rechten worden geschonden. Er is volop werk aan de winkel." Reactie staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken: "Daarom is het goed dat de Consumentenautoriteit er is. Bedrijven die de regels overtreden moeten hard worden aangepakt. Dat is goed voor consumenten, maar ook goed voor de bedrijven die zich wél aan de regels houden." Bij de Consumentenautoriteit werken zo'n 35 mensen.

Consumentenautoriteit in 2007

In 2007 heeft de Consumentenautoriteit haar aandacht met name gericht op prijzenfestivals, internethandel, algemene voorwaarden, garantie en conformiteit en de reisbranche. Dit heeft geresulteerd in 99 onderzoeken naar nationale inbreuken en 15 naar grensoverschrijdende Europese inbreuken. In drie zaken is rapport opgemaakt en in één zaak heeft de autoriteit in 2007 een sanctie opgelegd van EUR 88.000. In 41 zaken is op een andere wijze naleving gerealiseerd.

Voorbeelden van onjuiste, onvolledige of misleidende informatieverschaffing waartegen de Consumentenautoriteit in 2007 is opgetreden zijn:

  • bij 90% van de webwinkels die zijn onderzocht op de naleving van de regels rond de informatieverplichting werden één of meer tekortkomingen geconstateerd;
  • bij de 13 onderzochte sets (eenzijdige) algemene voorwaarden bleken er 12 één of meer onredelijke bedingen te bevatten;
  • bij kwesties rond een defect product en garantie wordt de consument ten onrechte doorverwezen naar de fabrikant;
  • aanbieders van SMS-diensten bieden een 'gratis' ringtone aan, maar daarna blijk je een abonnement te hebben afgesloten;
  • bij telefonische verkoop wordt niet vermeld dat de consument de overeenkomst binnen zeven werkdagen kan ontbinden.

ConsuWijzer

Wat de voorlichting aan consumenten betreft is ConsuWijzer, het informatieloket van de Consumentenautoriteit, NMa en OPTA, een waardevol instrument gebleken. Hulshof: "Wij zien het versterken van de consument als een belangrijke taak. Een weerbare consument dwingt ondernemers zijn rechten te respecteren. Een weerbare consument vraagt door en zoekt naar de addertjes onder het gras. Consumenten hebben daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast ontvangen wij via ConsuWijzer belangrijke informatie over waar het mis is. Diverse zaken die de Consumentenautoriteit heeft aangepakt zijn gestart na meldingen op ConsuWijzer."