Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenautoriteit: Dynabyte past haar garantiepraktijk aan

Het bedrijf Dynabyte heeft de Consumentenautoriteit toegezegd dat het zich in de toekomst zal houden aan de regels voor garantie & conformiteit. Hiertoe heeft het bedrijf zich verplicht naar aanleiding van onderzoek door de Consumentenautoriteit. De consument die bij Dynabyte computers koopt, krijgt op grond van deze toezegging zijn wettelijke rechten als een product niet voldoet of als het eerder kapot gaat dan verwacht had mogen worden. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Dynabyte zet hiermee een belangrijke stap. Het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid als detaillist en toont zich een serieus aanspreekpunt voor consumenten als het gekochte product gebreken vertoont. Met deze duidelijkheid is de consument geholpen."

Dynabyte is een keten van 47 computerwinkels met zaken door heel Nederland. De Consumentenautoriteit heeft naar dit bedrijf onderzoek gedaan op basis van de klachten bij ConsuWijzer. Uit onderzoek bleek dat Dynabyte de regels voor garantie & conformiteit niet altijd naar behoren naleefde. De informatie op de website, de algemene voorwaarden en de praktijk in de winkel waren niet in overeenstemming met de wettelijke regels voor garantie & conformiteit. In haar Agenda had de Consumentenautoriteit aangekondigd in 2008 onderzoek te doen naar de naleving van de garantieregels in de elektronicabranche.

Dynabyte heeft erkend dat zij de regels van het consumentenrecht op het gebied van garantie & conformiteit in het verleden niet altijd goed heeft nageleefd. Daarom was het bedrijf bereid hierover met de Consumentenautoriteit afspraken te maken voor de toekomst, waarmee snel duidelijkheid wordt geschapen voor consumenten. De afspraken zijn in lijn met de wet.

Inhoud toezegging

In de toezegging aan de Consumentenautoriteit is onder meer vastgelegd dat het bedrijf erkent dat het aanspreekpunt is voor consumenten als zij te maken hebben met een product dat niet deugt. Zo zal Dynabyte in zo'n situatie zorgen voor herstel of vervanging van het product binnen een redelijke termijn, ongeacht het beleid van de fabrikant. Gaat het product binnen twee jaar na aankoop kapot en is het normaal gebruikt, dan zal Dynabyte het kosteloos herstellen of vervangen. Ook na die periode van twee jaar heeft de consument nog steeds recht op een deugdelijk product. Ook hierover zijn afspraken vastgelegd in de toezegging.

Dynabyte heeft de Consumentenautoriteit toegezegd de wijzigingen in de formulering op de website en in de algemene voorwaarden te zullen doorvoeren. Ook de praktijk in de winkel wordt binnen drie maanden aangepast. De Consumentenautoriteit zal naleving van de afspraken nauwgezet monitoren. In het geval dat de afspraken niet worden nageleefd, zal de Consumentenautoriteit alsnog een handhavingsprocedure starten.

Er lopen meer onderzoeken bij bedrijven naar de naleving van de regels voor garantie en conformiteit.

 

Zie ook