Kruimelpad

Jaarverslag Consumentenautoriteit 2008

Weerbare consumenten beste garantie voor eerlijke handel

De Consumentenautoriteit gaat bedrijven in de elektronicasector aanpakken die consumenten onjuist informeren over bijgekochte of extra garantie die consumenten kunnen afsluiten bij hun aankoop. Dit meldt de Consumentenautoriteit op de bijeenkomst waarop zij haar jaarverslag 2008 presenteerde.

Uit onderzoek van de Consumentenautoriteit naar (verlengde of) bijgekochte garantie blijkt, dat dit product vaak niet of niet veel meer biedt dan de rechten die de consument al heeft op basis van de wet. Wel kan de bijgekochte garantie de consument minder discussie opleveren als hij van de verkoper een kosteloze oplossing verlangt bij een gebrek aan het product dat optreedt na afloop van de fabrieksgarantie. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: "Het blijkt dat consumenten die garantie bijkopen veel geld betalen voor rechten die zij op grond van de wet al hebben. De Consumentenautoriteit staat voor eerlijke handel tussen bedrijven en consumenten. Wij pakken bedrijven aan die de regels niet naleven. Daarnaast blijven wij ons onverminderd inzetten op het weerbaarder maken van consumenten via ons informatieloket ConsuWijzer. Consumenten die hun rechten kennen, zijn de beste garantie voor eerlijke handel."

Onderzoek bijkopen garantie

De Consumentenautoriteit heeft onderzoek gedaan naar garantie bijkopen in de elektronicabranche bij zes ondernemingen met samen ruim 180 vestigingen. Uit dit onderzoek blijkt, dat het bijkopen van garantie in de praktijk niet veel extra's biedt bovenop de wettelijke rechten. De ondernemingen bieden de mogelijkheid tot het bijkopen van garantie actief aan in het verkoopgesprek. Hierbij wordt de consument niet altijd volledig en juist geïnformeerd over wat de bijgekochte garantie biedt in vergelijking tot de garantierechten die de consument al heeft. Het gevolg daarvan kan zijn, dat consumenten op onjuiste gronden overgaan tot de aanschaf van een dergelijke bijgekochte garantie. De omzet die de onderzochte ondernemingen met de bijgekochte garantie hebben behaald was in 2007 en 2008 ruim EUR 36.000.000,=. Gemiddeld gezien kost een bijgekochte garantie EUR 62,00. De Consumentenautoriteit vermoedt dat er bij de verkoop van dit product sprake is van onjuiste en/of onvolledige of misleidende informatie. Dan zou sprake kunnen zijn van een overtreding van de Wet OHP (oneerlijke handelspraktijken). Bij het constateren van een overtreding zal de Consumentenautoriteit handhavend optreden.

De Consumentenautoriteit in 2008

In 2008 heeft de Consumentenautoriteit vijf boetes opgelegd voor een totaalbedrag van EUR 658.000,= Daarnaast zijn er met twee bedrijven toezeggingen afgesproken om hun gedrag in overeenstemming te brengen met de wet. In 2008 heeft de toezichthouder 160 nationale en 51 internationale onderzoeken afgerond. Marije Hulshof: "Wij zien nog veel overtredingen van de regels. Vaak komt het bedrijf tot inkeer na een waarschuwing door de toezichthouder, maar soms is daar meer voor nodig. Dan aarzelen wij niet om onze bevoegdheden in te zetten."

Bij ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten over hun rechten, zijn in 2008 ruim 90.000 individuele adviezen verstrekt. De website is ruim 1 miljoen keer bezocht. Marije Hulshof:"Het blijft onverminderd nodig in te zetten op het weerbaar maken van consumenten. Enerzijds om ondernemers bij de les te houden. Anderzijds is het belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en ook actief hun recht laten gelden. Via ConsuWijzer houdt de toezichthouder de vinger aan de pols om tegen de echte misstanden te kunnen optreden."

 

Zie ook