Kruimelpad

Consumentenautoriteit agenda 2009: telefonische verkoop en verkoopdemonstraties

De Consumentenautoriteit gaat zich in 2009 specifiek richten op de aanpak van misleidende en agressieve telemarketingactiviteiten en verkoopdemonstraties, naast de aanpak van SMS-diensten en garantie & conformiteit. Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit, licht toe: "Uit ons onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken kwam naar voren dat veel mensen last hebben van misleidende en agressieve telefonische verkoop en dat verkoopdemonstraties voor onder andere vakantieclubs tot hoge schadebedragen leiden. De nieuwe wet geeft ons mogelijkheden om hiertegen op te treden. SMS-diensten en garantie zijn onderwerpen waarover we nog steeds veel klachten ontvangen via ConsuWijzer. Vandaar dat deze twee dit jaar weer op onze Agenda staan."

Misleidende en agressieve telemarketing

Misleidende en agressieve telefonische verkoop scoorde hoog in het onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken dat de Consumentenautoriteit vorig jaar liet uitvoeren. Het aantal slachtoffers van deze praktijk is hoog (810.000 slachtoffers in het afgelopen jaar) en ook het gemiddelde schadebedrag per consument is relatief hoog (98 miljoen euro per jaar). Ook via het informatieloket ConsuWijzer komen veel klachten binnen. De Wet oneerlijke handelspraktijken geeft de Consumentenautoriteit goede handvatten om hiertegen op te treden. Bij de aanpak van dit onderwerp werkt de Consumentenautoriteit samen met de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Verkoopdemonstraties

De Consumentenautoriteit gaat optreden tegen bedrijven die verkoopdemonstraties organiseren waarbij door intimidatie de vrijheid van handelen van de consument wordt beperkt en misleidende informatie wordt verstrekt over het aangeboden product. Het gaat daarbij om verkoopdemonstraties als onderdeel van busreisjes, maar ook om vakantieclubs. Uit het onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken bleek, dat het gemiddelde schadebedrag bij vakantieclubs het hoogst is (EUR 1084). Bij de aanpak van vakantieclubs werkt de Consumentenautoriteit samen met collega-toezichthouders in andere Europese landen.

SMS-diensten

In 2009 zal de Consumentenautoriteit net als in 2008 veel aandacht besteden aan de aanpak van misleidende werving voor SMS-diensten. In 2009 zullen naast de ringtones ook andere SMS-diensten zoals entertainment- en datingdiensten worden aangepakt. Gezien het aantal klachten van consumenten ziet de Consumentenautoriteit reden genoeg dit onderwerp in 2009 wederom prioriteit te geven. In 2008 heeft de Consumentenautoriteit een aantal ringtoneaanbieders beboet. Daarnaast heeft de toezichthouder een aantal klachten ingediend bij de Stichting Reclame Code die zijn toegewezen. Ook het functioneren van de zelfregulering via de SMS gedragscode volgt de toezichthouder scherp. Deze aanpak zal zij in 2009 voortzetten.

Garantie & conformiteit

Garantie & conformiteit is bij uitstek een onderwerp van lange adem. Sinds de start van ConsuWijzer staat dit onderwerp wat het aantal klachten en vragen betreft op nummer 1. Een gerichte, branchegewijze aanpak is nodig om een structurele gedragsverandering bij ondernemers te bereiken. In 2009 richt de Consumentenautoriteit zich net als in 2008 op de elektronicabranche. In 2008 heeft dit geleid tot een toezegging van een keten van computerwinkels haar garantiepraktijk te zullen aanpassen. De Consumentenautoriteit zal handhavend optreden tegen collectieve overtredingen. Daarnaast zal zij via educatie kennis over de regels rondom garantie bij ondernemers vergroten, onder andere via een e-learning module voor ondernemers en medewerkers in de detailhandel.

Resultaten 2008

In 2008 heeft de Consumentenautoriteit 160 zaken afgehandeld. In zes zaken is rapport opgemaakt. Tegen zes bedrijven is een sanctiebesluit genomen. Er zijn 36 handhavingsverzoeken uit andere EU-lidstaten ontvangen en 27 informatieverzoeken. Deze hadden vooral betrekking op onvolledige of onjuiste informatie op websites, misleidende mailings, bedrijfs- of postbusgegevens. Een groot deel van de verzoeken was afkomstig uit Belgiƫ.