Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie agenda Consumentenautoriteit 2007

08-11-2006

De Consumentenautoriteit zal jaarlijks haar plannen presenteren in een agenda. Alvorens tot definitieve vaststelling van de agenda te komen, heeft de Consumentenautoriteit met een consultatiedocument betrokken partijen uitgenodigd om te reageren op haar voorgenomen aandachtsgebieden voor 2007. Daarnaast zet de Consumentenautoriteit in dit document uiteen op welke wijze zij invulling wil geven aan de haar opgedragen taken.