Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wetsvoorstel Implementatie Richtlijn oneerlijke handelspraktijken aangenomen

Oneerlijke handelspraktijken worden vanaf het najaar van 2008 strenger aangepakt. Dinsdag 23 september 2008 werd een wetsvoorstel van staatssecretaris Heemskerk en Minister Hirsch Ballin dat dit regelt door de Eerste Kamer aanvaard.

Door de nieuwe wet worden consumenten volgens Heemskerk beter beschermd tegen verboden handelspraktijken zoals het hanteren van een keurmerk waar men niet aan voldoet of agressieve verkoop aan de deur of via de telefoon.

Telemarketing

Met name handelspraktijken gericht op kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen kunnen met de nieuwe wet doeltreffender aan de kaak worden gesteld. Daarbij moet volgens Heemskerk bijvoorbeeld worden gedacht aan telemarketing gericht op ouderen of reclame voor sms-diensten gericht op jonge kinderen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit een Europese richtlijn waardoor de bescherming van consumenten in alle EU-lidstaten tegen dit soort praktijken ook beter is geregeld.

De Consumentenautoriteit en de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) gaan de nieuwe wetgeving handhaven. Zij gaan het bedrijfsleven samen met ondernemersorganisaties actief voorlichten over de nieuwe wetgeving en wat dit voor hen betekent. Uitgangspunt is dat marktpartijen zoveel mogelijk zelf proberen dit soort praktijken te voorkomen, bijvoorbeeld door de instelling van geschillencommissies. Slagen marktpartijen daar niet in en duren oneerlijke praktijken voort dan kunnen de Consumentenautoriteit en AFM boetes tot maximaal 450.000 euro per overtreding opleggen.