Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie agenda Consumentenautoriteit 2009

Net als voorgaande jaren publiceert de Consumentenautoriteit een consultatiedocument met het oog op haar prioriteiten voor het komende jaar. Met het consultatiedocument wil de Consumentenautoriteit haar voorgenomen plannen voor komend jaar toetsen bij haar maatschappelijke omgeving. Voor een toezichthouder als de Consumentenautoriteit is een dialoog met de samenleving bij uitstek van belang. De Consumentenautoriteit streeft er immers naar haar capaciteit in te zetten op die terreinen waar dat het meest nodig is. Mede gelet daarop zullen wij dit jaar ook op ConsuWijzer melding maken van ons consultatiedocument en consumenten de gelegenheid geven erop te reageren.

Na de consultatieronde zullen de definitieve plannen voor 2009 begin januari, na goedkeuring door de Staatssecretaris van Economische Zaken, worden gepresenteerd in de Agenda. In haar jaarverslag over 2009 zal de Consumentenautoriteit verslag doen van de uitvoering van haar Agenda.

U kunt tot 19 november 2008 uw reactie geven op de consultatievragen (hoofdstuk 3 van het consultatiedocument).

De Consumentenautoriteit publiceert de schriftelijke reacties op haar website, tenzij u aangeeft daarop geen prijs te stellen.

 

Bijlagen

Download het consultatiedocument (PDF - 229.35 KB)