Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Studie naar de werking van de co-assurantiemarkt

Co-assurantie is een vorm van verzekeren waarbij meerdere verzekeraars ieder een deel van een risico dekken. Met name relatief grote risico's, zoals verzekeringen voor gebouwen of schepen, worden vaak in co-assurantie gedekt. Het Tilburg Law & Economics Center (TILEC) heeft voor de NMa een speltheoretische analyse gemaakt van de markt voor co-assurantieverzekeringen. Het rapport van TILEC maakt duidelijk onder welke omstandigheden co-assurantie tot een lagere premie voor de afnemer leidt dan een verzekering die door één verzekeraar wordt gedekt. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de premie voor de afnemer lager uit kan vallen naarmate er meer verzekeraars op de aanbesteding inschrijven. Maar TILEC laat ook zien dat de details van de aanbestedingsregels grote invloed kunnen hebben op de uiteindelijke hoogte van de premie.

De NMa heeft op basis van de studie van TILEC een notitie geschreven waarin de uitkomsten worden samengevat en besproken. In deze notitie beveelt de NMa afnemers van co-assurantieverzekeringen aan om deze via openbare procedures aan te besteden in plaats van via niet-openbare procedures, om te zorgen dat zoveel mogelijk verzekeraars inschrijven op de aanbesteding.

 

Bijlagen

Co-assurantie vanuit speltheoretisch perspectief (PDF - 396.34 KB) Notitie bij 'Co-assurantie vanuit speltheoretisch perspectief' (PDF - 30.25 KB)