Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht in zaak 7353

20-02-2012

Een verzoek om een informele zienswijze over de vraag of wordt voldaan aan de omzetdrempels van artikel 29 Mw. De NMa is van mening dat afgaande op de door partijen verschafte omzetgegevens het om een concentratie gaat die op grond van artikel 34 Mw juncto artikel 29 Mw bij de NMa niet gemeld hoeft te worden.