Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele zienswijze bij zaak 7310

Een verzoek om een informele zienswijze over de vraag of wordt voldaan aan de omzetdrempels van artikel 29 Mw. Het betreft een voorgenomen concentratie tussen twee coöperatieve verenigingen. De NMa is van mening dat bij beide coöperaties de totale productomzet in aanmerking dient te worden genomen en dat afgaande op de door partijen verschafte omzetgegevens het om een concentratie gaat die op grond van artikel 34 Mw juncto artikel 29 Mw bij de NMa dient te worden gemeld.

 

Bijlagen

Informele zienswijze bij zaak 7310 (PDF - 21.43 KB)