Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie kopersmacht Nederlandse spoor-en luchtvaartsector

De NMa consulteert geïnteresseerde partijen in de spoorweg – en luchtvaartsector over kopersmacht.

Wat is kopersmacht?

Kopersmacht is een economisch concept, dat inhoudt dat een afnemer tijdens onderhandelingen tegenwicht biedt aan een aanbieder.  De NMa wil weten in hoeverre de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen hun inkoopmacht kunnen inzetten als tegenwicht aan een aanbieder van infrastructuur.

De vraag is dus: hoe kunnen de gebruikers in de spoorweg – en luchtvaartsector hun kopersmacht uitoefenen? De NMa reguleert het spoor en de luchthaven Schiphol. Om dit toezicht te kunnen optimaliseren wil de NMa weten in hoeverre de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen hun inkoopmacht kunnen inzetten tegenover een aanbieder. Zowel in het personen- als het goederenvervoer. Bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over de gebruiksvergoeding tussen ProRail en spoorwegondernemingen en de consultatie tussen Schiphol en de gebruikers over de nieuwe tarieven.

Wat is het doel van de marktconsultatie?

De marktconsultatie heeft als doel te achterhalen in welke mate kopersmacht reeds aanwezig is binnen deze vervoersector in Nederland en hoe deze in de toekomst vergroot kan worden als dat nodig blijkt te zijn. En welke bijdrage de NMa, aanbieders, gebruikers en de wetgever hieraan kunnen leveren. De NMa wil ook de vraag voorleggen hoe de kopersmacht versterkt kan worden.

De NMa reguleert een aantal vervoersectoren. De basis voor deze regulering is wetgeving. In het bijzonder de spoor- en luchtvaartwetgeving beogen kopersmacht te vergroten door middel van informatieverplichtingen, consultaties en klachtrecht bij de NMa. Om meer inzicht te krijgen in de werking van kopersmacht binnen de spoor- en luchtvaartsector, heeft de Vervoerkamer van de NMa het brede concept kopersmacht laten onderzoeken. Als vervolg op het onderzoek heeft de NMa een consultatie uitgezet naar de vraag hoe de kopersmacht versterkt kan worden.

Het volledige consultatiedocument staat als download op deze pagina.
 

 

Documenten

Consultatie kopersmacht Nederlandse spoor-en luchtvaartsector (PDF - 8 MB)
 

Bijlagen

Samenvatting rapport Oxera Buyer power and its role in regulated transport sectors (PDF - 110.83 KB)