Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktstudie Visserijketen

In het kader van de uitvoering van haar toezichthoudende taken richt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich onder meer op de Agrisector. Om deze taak uit te kunnen voeren en om prioriteiten te kunnen stellen heeft de NMa behoefte aan kennis van de structuur en van de verhoudingen binnen de visserijsector. EIM heeft voor de NMa daarom een marktstudie naar de visserijsector uitgevoerd.

De marktstudie Visserijketen gaat allereerst in op algemene wet- en regelgeving die van belang is voor de Nederlandse visserijsector. Hierbij komt worden onder meer de Europese wetgeving, de Nederlandse wetgeving, de regelgeving van het productschap Vis en de zelfregulering behandeld.

Vervolgens wordt ingezoomd op de schakels (vangst, verhandeling via afslag, verwerking en groothandel en afzetkanalen naar de consument) en de verschillende kolommen van de visserijketen. De volgende kolommen in de visserij worden gedetailleerd beschreven: noordzeegarnalen, schaal- en schelpdieren (oesters en mosselen), pelagische vis (zoals haring en andere in scholen zwemmende vis), rond- en platvis en gekweekte vis.

Tot slot zijn er twee thema’s gekozen om nader uit te diepen, namelijk de producentenorganisaties en de convenanten. Daarbij is de keuze gemaakt om vooral in te gaan op deze thema’s in de platvis- en rondvisvisserij. Het gaat om twee thema’s die een specifieke rol hebben in (het functioneren van) de visserijsector. Zo zijn in de platvis- en rondvissector meerdere producentenorganisaties actief die invloed hebben op de werking van de visserijketen en is het thema 'duurzaamheid', waarop convenanten in deze sector veelal gericht zijn, zeer actueel.

 

Bijlagen

Marktstudie visserijketen (PDF - 634.64 KB)
 

Zie ook