Kruimelpad

Brochure en uitgave

NMa Working Paper - Outcome van NMa-optreden 2011

24-01-2012

Dit NMa Working Paper presenteert de effecten van het optreden van de NMa, de zogenoemde Outcome, voor 2011. De Outcome wordt berekend als 3-jaars voortschrijdend gemiddelde van de eerstejaarseffecten van het NMa-optreden in een bepaald jaar. De Outcome komt voor 2011 op € 265 miljoen. Dit berekende Outcome-effect komt neer op zo’n € 36 per huishouden.