Kruimelpad

Brochure en uitgave

NMa Jaarbericht 2011

24-01-2012

Dit jaarbericht beoogt in kort bestek uitsluitend de meest interessante zaken en gebeurtenissen te belichten, die direct verband houden met de NMa-Agenda 2010-2011. De NMa heeft zich ook in 2011 met een breed spectrum aan markten bezig gehouden. In de NMa-Agenda 2010-2011 zijn de volgende aandachtsvelden benoemd: zorg, verwerkende industrie, financiële en zakelijke dienstverlening, energie en vervoer. Deze onderwerpen zijn in afzonderlijke hoofdstukken samengebracht en aangevuld met een hoofdstuk over enkele opvallende activiteiten van de NMa in andere sectoren. De kerncijfers van de NMa over 2011 zijn te vinden in de tabel op de laatste pagina van het jaarbericht.