Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: toetreding tot coöperatie

31-10-2011

Een verzoek om een informele zienswijze over de vraag of de toetreding van telers tot een coöperatie gekwalificeerd kan worden als een concentratie in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. De NMa is van mening dat dit in dit geval geen sprake is van een concentratie.