Kruimelpad

NMa Working Paper - Price effects of Dutch hospital mergers; An ex post assessment of hip surgery

Dit NMa Working Paper beschrijft de resultaten van een studie naar de prijseffecten van twee fusies in de Nederlandse zorgsector. Bij twee fusies tussen ziekenhuizen is onderzocht wat het effect is geweest op de tarieven voor heupoperaties.

In het ene geval bleek een prijsstijging te hebben plaatsgevonden, in het andere geval niet. Omdat slechts gekeken is naar één soort behandeling (heupoperaties), kan geen conclusie getrokken worden over het algemene prijseffect van de fusies.