Kruimelpad

Brochure en uitgave

NMa Working Paper - Tariff regulation and profitability of energy networks; A model analysis for TenneT TSO

01-12-2010

In het kader van de regulering van TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk, is onderzoek gedaan naar de effecten van de reguleringsmethode op de langetermijn winstgevendheid van deze netbeheerder.

Dit onderzoek is gedaan door middel van een modelanalyse waarbij voor verschillende scenario's is onderzocht hoe hoog de contante waarde van de toekomstige winsten is. De conclusie van het onderzoek is dat de reguleringsmethode TenneT in staat stelt om haar investeringen in vervanging en uitbreiding te financieren.