Kruimelpad

Onderzoek

Outcome van NMa-optreden : resultaten voor 2009 en 2010 (NMa Working Paper)

01-02-2011

Dit NMa Working Paper presenteert de effecten van het optreden van de NMa, de zogenoemde outcome, voor de jaren 2009 en 2010. De outcome wordt berekend als 3-jaars voortschrijdend gemiddelde van de eerstejaarseffecten van het NMa-optreden in een bepaald jaar.

De outcome komt voor 2009 op € 258 miljoen. Het berekende outcome-effect komt neer op zo’n € 36 per huishouden. Voor 2010 komt de outcome op € 284 miljoen, zo’n € 40 per huishouden. Voor de gehele periode waarvoor de outcome is berekend (vanaf 2002) beweegt het voortschrijdend gemiddelde zich tussen de € 250 en € 450 miljoen.