Kruimelpad

Brochure en uitgave

Misbruik van een economische machtspositie

05-10-2009

De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van concurrentiebeperkende afspraken, misbruik van een economische machtspositie en concentraties van ondernemingen. Deze brochure bevat een toelichting op het verbod op misbruik van een economische machtspositie.