Kruimelpad

Brochure en uitgave

Mededingingswet

12-10-2009

De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van kartels, misbruik van een economische machtspositie en concentraties van ondernemingen. Deze brochure bevat algemene informatie over de Mededingingswet.