Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Connexxion over aanbesteding Wvg-vervoer Arriva

Op 16 februari 2000 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) een aanvraag om toepassing van artikel 56 Mededingingswet (hierna: Mw) van Connexxion N.V. met betrekking tot een overeenkomst die Arriva Personenvervoer Nederland B.V. is aangegaan met acht taxi-ondernemingen om tezamen een aanbieding te doen in de aanbesteding Wvg-vervoer Noardwest Fryslân (“Wvg” staat voor Wet Voorzieningen Gehandicapten1). Volgens Connexxion N.V. is de overeenkomst
in strijd met artikel 6 Mw.

De aanbesteding Wvg-vervoer Noardwest Fryslân heeft betrekking op ongeveer 2.100 mobiliteitsgehandicapten. Gelet op de gegevens (ultimo 1999 ongeveer 300.000 uitstaande Wvg-voorzieningen en in 1998 350.000 gebruikers van Wvg- vervoersvoorzieningen), wordt geconstateerd dat naar aantallen mobiliteitsgehandicapten gemeten minder dan 1% bij de onderhavige aanbesteding zijn betrokken. Verder maken de 7 aanbestedende gemeenten in casu circa 3% uit van alle gemeenten die het Wvg-vervoer Europees aanbesteden (zie overweging 34). Derhalve kan niet sprake zijn van een merkbare beïnvloeding op de mededinging op de Nederlandse markt voor gehandicaptenvervoer in het kader van de Wvg.

 

Bijlagen

Besluit op klacht Connexxion over aanbesteding Wvg-vervoer Arriva (PDF - 129.09 KB)