Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

ECN activities in the food sector

24-05-2012

Het ECN-rapport over de voedselsector vormt een reactie op verzoeken van leden van het Europees Parlement om toelichting bij de acties van mededingingsautoriteiten in de voedselsector De ECN heeft een rapport gepubliceerd over de handhavingsactiviteiten van de mededingingsautoriteiten in de Europese voedselsector. De aanleiding voor het rapport zijn vragen van het Europees Parlement, dat meer wilde weten over de acties van mededingingsautoriteiten in de voedselsector. Het rapport bevat gedetailleerde informatie en bevindingen over hoe concurrentie in de voedselsector werkt. Het ECN-rapport toont aan dat deze sector de voorbije jaren voor de mededingingsautoriteiten in Europa een prioriteit is geweest.

Zo hebben de mededingingsautoriteiten in de EU tijdens de periode 2004-2011 meer dan 180 antitrustzaken onderzocht, bijna 1300 concentraties onder de loep genomen en meer dan 100 sectoronderzoeken en andere monitoringacties op voedselmarkten uitgevoerd.