Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoeken marktanalyse en cost drivers warmte

Onderzoeken marktanalyse en cost drivers warmte
Ter voorbereiding op de regulering van de warmtemarkt heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft voor de Raad een analyse van de warmtemarkt verricht en een onderzoek verricht naar de belangrijkste kostensoorten en bijbehorende cost drivers voor warmtelevering.

Het onderzoek Warmtenetten in Nederland is gepubliceerd in oktober 2009.
Het onderzoek Cost drivers warmtelevering in Nederland is gepubliceerd in oktober 2009.

Onderzoek redelijk rendement op warmtelevering
In de oorspronkelijke Warmtewet stond vastgelegd dat warmteleveranciers een redelijke prijs voor hun warmte mochten vragen aan de afnemers. Een redelijk rendement vormde volgens de wetgever ook onderdeel van deze redelijke prijs. Voor de berekeningswijze en de hoogte van dit redelijk rendement heeft de Raad het onafhankelijk onderzoeksbureau Oxera Consulting Ltd. om advies gevraagd. De hoogte van het redelijk rendement is erop gebaseerd dat de warmteleveranciers met de levering van warmte de verschaffers van vreemd en eigen vermogen voldoende kunnen compenseren voor het in de activa geïnvesteerd bedrag.

Het onderzoek Cost of Capital for heat distribution and supply is gepubliceerd op 18 september 2009.

Onderzoek effecten Warmtewet op warmteprijs en bedrijfsrendement
In de oorspronkelijke Warmtewet bestond de prijsregulering voor warmtelevering uit een maximumprijs en een redelijke prijs. Voordat de secundaire regelgeving ter invulling van deze prijzen zou worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, heeft de Minister ervoor gekozen eerst de effecten van de prijsregulering te onderzoeken. Het was namelijk belangrijk om de verhouding tussen de redelijke prijs en de maximumprijs inzichtelijk te maken aangezien deze effect heeft op de warmteprijs die verbruikers zouden gaan betalen en op het bedrijfsrendement van de warmteleveranciers. Dit onderzoek heeft de NMa uitgevoerd.

Het onderzoeksrapport is door de NMa gepubliceerd op 12 mei 2010.